Kvalitetspolicy

Cento Kullager AB skall:

Tillsammans med våra leverantörer ha en ledande position inom kvalitet, teknologi, tillförlitlighet och ekonomi, vår leveransnoggrannhet och vår engagerade service övertygar kunden långsiktigt, vilket är grunden till företagets framgång.

Med ständiga förbättringar och mätbara kvalitetsmål både externt och internt upplevas som ett företag som satsar på kvalitet och långsiktighet.

Inrikta vårt arbete på ”ständiga förbättringar” med målet ”noll-fel” och präglas av åtgärder för förebyggande av fel inom alla områden.

Ha ett resultat av vårt arbete som måste vara fritt från fel – vid varje tid och vid varje arbetsplats inom vårt företag.

Leverera våra produkter och tjänster med sådan kvalitet att kunden upplever dem prisvärda och vill fortsätta göra affärer med oss.

Samarbeta med partners som arbetar kvalitets- och miljömedvetet och som kan medverka till att vi uppfyller policy och kvalitetsmål.

Företagsledningen och alla medarbetare förpliktar sig att uppfylla denna kvalitetspolitik.

Vill du kontakta oss?

Fyll i nedan uppgifter, så återkommer vi snarast möjligt.